Phân Tích Kỹ Thuật Học

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Lửa HD phân tích kỹ thuật học 10 có thể là lựa chọn hoàn hảo cho bạn ace cản trở được mà

-hdbx3s không, nó không đi với tai với voulme xác minh iPod cũ chạm đến với chúng mặc dù có voulme kiểm soát tai cũng đến với một microphone mà các phân tích kỹ thuật học trước tôi đã không có như Vậy kể từ khi mới iPod có một microphone và cải thiện loa vườn cây táo chỉ cần nghĩ nó sẽ có giá hơn để đưa đi voulme tai xác minh với người gần đây iPod chạm xuống

Hồ Sơ Gốc Nộp Trước Đây Các Phân Tích Kỹ Thuật Học Tập Theo Hướng Dẫn Các Pha

Mặc dù hai người sáng tạo của rõ ràng chân thành của ngài ban hành một số người hâm mộ lấy được đặt câu hỏi của Google là hướng dẫn phân tích kỹ thuật học điều kiện thực tế ông đã "soát" chúng khi quá khứ với liên Kết trong điều Dưỡng cá tháng tư' trò đùa. Mình Mới thông báo, Google thêm, "Vâng, tôi muốn phá vỡ. Không, nó không một troll. (Tôi sẽ của mọi thời đại tuần tra các bạn?)”

Chơi Bây Giờ